Rockart

logo corporatiu rockart

Avís legal

El lloc web i el domini rockart.cat corresponen a Rocòdrom i coworking Pla de l’Estany SL, amb CIF B09609777 i domicili al Polígon Industrial La Banyeta Nova, 20, Palol de Revardit (17843), adreça electrònica admin@rockart.cat, inscrita al Registre Mercantil de Girona, a 9/02/2022 (Foli 221, Tom General del Llibre de Societats 3360, fulla GI-69682).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts daquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Rocòdrom i coworking Pla de l’Estany SL (en endavant Rockart) o a tercers que nhan autoritzat el seu ús. Rockart presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Rockart autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan sindiqui de forma clara la font. Si els continguts sutilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina dinici del lloc web https://www.rockart.cat/. Rockart es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No sautoritzen presentacions dels continguts daquest lloc en una finestra aliena a https://www.rockart.cat/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Rockart actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que lusuari del lloc web el consulti. Per això Rockart manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Rockart fins a la contractació expressa duna comanda.
Rockart es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Rockart no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través denllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L‘ús daquest web implica lacceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de lEstat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte daquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.